Khürt, Shaan, Kiran, Bhavna | Saturday 26 November, 2011 | Nikon D40 | AF-S Nikkor 50 mm f/1.8

Uday aur Bhairavi ki Shaadi